Sinna Seedai

  • Sale
  • Regular price Rs. 145.00


Mild Flavoured crunchy bite snack handmade to a tiny shape. Melts in mouth, irresistible taste.Combination with Mavurundai.

சித்திரமும் கை பழக்கம் செந்தமிழும் நா பழக்கம் என்பதற்கும் ஏற்ப கையினாலேயே, பொறுமையாக ஒன்றுபோல் சிறு, சிறு சீடையாக உருட்டி கவனமாக வேகவைத்து சுவையோடு கொறிக்க இதமாக, பதமாக பரிமாறுவோம்.